פיננסי >

חשיפה בלעדית: משמידים בטטות בניגוד לחוק

מסמכים שהגיעו לאופק ישראל מוכיחים כי מועצת הצמחים מסבסדת השמדת תוצרת חקלאית, לכאורה בניגוד לחוק. מי מרוויח מכך? ולאן יעברו חצי מליון שקלים?

מידי פעם צצות באמצעי התקשורת ידיעות על כוונה להשמיד תוצרת חקלאית, לרוב הן מוכחשות על ידי מועצת הצמחים. כך קרה בפעם האחרונה שפרסמנו ידיעה על הכוונה להשמיד אלפי טונות של תפוחי אדמה.


מסמכים שהגיעו לאופק ישראל ובהם תכתובות מייל, הודעות רשמיות של מועצת הצמחים, וחשבונית בגין תשלום עבור השמדת תפוחי אדמה מוכיחים כי עד עתה שיקרו לנו. מועצת הצמחים מעורבת באופן ישיר בהשמדת מזון, לפחות כשזה קשור לבטטות ותפוחי אדמה.


מלבד הסוגיה האתית, והשפעת הפעולה על יוקר המחיה, היא גם לא חוקית שכן חוק מועצת הצמחים מתיר להשמיד תוצרת חקלאית רק במקרים נדירים ורק באישור משרד החקלאות.


מעודדים יצוא והשמדה כדי להעלות מחירים

במכתב שנשלח ממועצת הצמחים ב-14/1/2015 ועליו חתומים אברהם (נונה) ארליך מנהל ענף הירקות, ומאיר יפרח יו"ר הענף, המליצה המועצה למגדלי הבטטה להשמיד תוצרת סוג ב´, בשיעור של עד 30% מכמות המיועדת ליצוא. בנוסף מודיעה המועצה כי החליטה לתמוך באמצעות 500,000 שקלים ביצוא בטטות, לפי מפתח של חצי שקל לקילוגרם.
פעולה כזו, לו תתבצע תעודד יצוא בטטות במקום מכירתם בארץ, והשמדת תוצרת שיכולה להימכר בזול בשווקים פתוחים. תגובת השרשרת לכך עתידה להיות צמצום היצע הבטטות ועליית מחירים.


על פי מחירון מועצת הצמחים, מחיר קילו בטטה לחקלאי הוא 6.8 שקלים. מחיר זה משקף פדיון של כ-20,000 שקלים לדונם. לדעת מגדלי בטטות איתם שוחחנו, המחיר בשוק הוגן, אין עודפי היצע ולפיכך הנחיית מועצת הצמחים תמוהה.


מפרוטוקול ישיבת שולחן הבטטות במועצת הצמחים שהתקיימה ב-5/1/2015 ובה התקבלה ההחלטה, עולה כי רק 6 מתוך 17 מגדלים חברי השולחן נכחו בה.

מעיון בפרוטוקול עולה ריח חריף של ניגוד עניינים: איציק כרמי, בעל חברת היצוא Carmy export הוא זה שדחף למהלך, וככל הנראה הוא זה שישלשל את כספי הסבסוד לכיסו. "רמת המחירים מעידה על עודף תוצרת" אמר, ועם נעילת הישיבה צוטט כמי שאומר "אם תעודד יצוא ב-0.5 שקלים תוציא 1000 טון יצוא, תעודד ב-1 שקלים תייצא 2000 טון".


חקלאים אחרים, מגדלי בטטות גם הם שהתרעמו על המהלך, הסבירו לנו כי לא רק שאין עודף היצע בשוק והתמורה שהם מקבלים נאותה, אלא גם שזו אינה עונה ליצוא בטטות. יצוא הבטטות בשיאו בחודשים אוגוסט עד דצמבר, משום שאז אפשר לשלוח את התוצרת מהשדה בלי הוצאות נוספות עבור קירור ואחסון. כיום יצוא בטטות כרוך בעלויות רבות שמפחיתות את התועלת הכלכלית שבמהלך.


כאמור, המסמכים שבידינו מעידים כי זו אינה פעולה חד פעמית. כך, בידינו חשבונית שהונפקה ב-16/7/2012 ומעידה על תשלום בסך 32,400 שקלים שמועצת הצמחים שילמה לחקלאי בעבור "פינוי תפוחי אדמה".


בנוסף קיבלנו מכתב רשמי של מועצת הצמחים שהופק ב-11/12/2013 עליו חתום נונה ארליך, מנהל ענף הירקות ובו הודעה על פינוי עודפי בטטות לשוק המקומי עד לכמות של 1000 טון, בתקציב של 500,000 שקלים.


על פי אחת העדויות, הפינוי הזה לא בוצע בסופו של דבר משום שהתברר לחקלאים כי התוצרת שתיאסף מאדמתם לא תופנה למזון לבהמות כבדרך כלל, אלא תישלח לאותו איציק כרמי, שכעת עודד שוב מהלך של השמדת תוצרת.


תגובת משרד החקלאות:

"משרד החקלאות ופיתוח הכפר לא אישר אף השמדה, השמדת תוצרת חקלאית הינה באחריות מועצת הצמחים ובאישור השר, והינה בהיקפים שוליים בלבד, מכיוון שנדרש אישורו של השר לנושא על המועצה לפנות לאישור זה. הנושא נבדק מול המועצה, לא בוצעה אף השמדה או פינוי בתשלום".


באשר לחשבונית מה-16/7/2012, תשלום עבור השמדת תפוחי אדמה מסרו לנו:

"המשרד לא אישר אף פינוי או השמדה. הנושא הועבר לבדיקה".


ממועצת הצמחים טרם התקבלה תגובה.


בעקבות הפרסום באופק פנתה התנועה לאיכות השלטון למועצת הצמחים בבקשה להסבר

קבוצת סיון - מיתוג | מיתוג באינטרנט