חברתי >

התנועה לאיכות השלטון דורשת הסברים ממועצת הצמחים

 האם שר החקלאות אישר השמדת? ומי ייהנה מכספים שיועדו לתמיכה ביצוא? אלה מקצת השאלות שהפנתה התנועה למועצה בפנייה רשמית

בעקבות חשיפת "אופק ישראל" את כוונת מועצת הצמחים להשמיד כ-1/3 מכמות הבטטות, התנועה לאיכות השלטון דורשת מהמועצה הסברים.
במכתב רשמי עליו חתומה מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר עו"ד נילי אבן חן, נאמר כי "חוק מועצת הצמחים קובע איסור על השמדת עודפים ולצידו סייג לפיו תותנה השמדה בהיתר שר או מנכ"ל משרד החקלאות", לפיכך דורשת התנועה מהמועצה הסבר מדוע לא הותנה הליך ההשמדה באישור שר החקלאות.


בנוסף, דורשת התנועה לאיכות השלטון "לקבל מסמכים ונתונים המצביעים על כך שלא נמצא לסחורה שימוש לכל מטרה מועילה, לרבות מטרת חסד" כפי שמורה החוק.


באחד המסמכים שחשפנו אתמול הודיעה מועצת הצמחים למגדלי הבטטות כי החליטה להקצות 500,000 שקלים במטרה לתמוך ביצוא. מבדיקה שערכנו עולה כי רק 2 מתוך כ-15 מגדלים מייצאים כיום בטטות, לפיכך עוררה ההחלטה תמיהה.


בפנייתה למועצת הצמחים, התייחסה התנועה לאיכות השלטון גם לסוגיה זו. "נבקש לדעת לאילו מגדלים הוקצה סכום זה, תוך פירוט שם המגדל והיקף התמיכה ביצוא" נאמר במכתב.


על פי חוק חופש המידע, מועצת הצמחים מחויבת להשיב לפניה זו תוך 30 יום, אך בתשובתה היא יכולה להודיע על דחיית מועד התשובה ב-30 ימים נוספים.

נמשיך לעקוב.

קבוצת סיון - מיתוג | מיתוג באינטרנט