משפט ופלילים >

בית המשפט שלל זכותה של בת בנחלה משום שלא כיבדה את אביה

בית משפט לענייני משפחה בנצרת ביטל לאחרונה העברת נחלה במתנה מאב לבת, שכן לא נהגה בכבוד כלפי אביה, ואף חייב את הבת בתשלום דמי שימוש בנחלה

את הילדים אנו מלמדים כי מתנה לא מחזירים, אבל על פי פסיקת בית המשפט מתברר כי תפיסה זו אינה תמיד נכונה.


בשנת 2012, נחתם בין בת לאביה האלמן הסכם, לפיו, הוא מעניק לה את נחלתו במתנה. על פי ההסכם האב יוכל להמשיך להתגורר בביתו כל עוד הוא בחיים, הבת מתחייבת לדאוג לתשלום החשבונות ולכל מחסור כלכלי שיהיה לו, ואסור לה למכור את הנחלה כל עוד הוא בחיים.


על בסיס הסכם המתנה, נרשמה הבת ברשות מקרקעי ישראל כ"בן ממשיך" בנחלה. כמו כן, נטלה משכנתא והחלה לבנות ביחד עם בן זוגה דאז בית מגורים בנחלה.


בשנת 2013 התגלע סכסוך מר בין האב לבת, שבמרכזו זוגתו של האב. הבת קיללה אותם, איימה לסלק את הידועה בציבור, ואף התנהגה בגסות לאביה. כמו כן, לבקשת הבת ובן זוגה הוצא צו הרחקה כנגד האב.


האב, שחמתו בערה על התנהגות בתו, ביקש לבטל את הסכם המתנה, והגיש לשם כך תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, בה דרש גם לחייב את הבת בדמי שימוש במשק. הבת מצדה, טענה שהאב אינו יכול לחזור בו מההסכם, כיוון שזכויותיה כ"בן ממשיך" כבר נרשמה ברשות מקרקעי ישראל.


סגן הנשיא, השופט אסף זגורי, קבע בפסק דינו מיום 11.5.2014, שחוק המתנה מאפשר לבטל הסכם מתנה, בין אם המתנה הושלמה ובין אם לאו, וזאת בשל התנהגות מחפירה של המקבל. לבת נרמז במסגרת הליכי צו הרחקה קודמים שהיא עלולה לאבד את הנחלה שקיבלה במתנה, אך הבת התעלמה מכך. כמו כן, האב טען שהבת מעולם לא הביעה חרטה על התנהגותה כלפיו, ואילו הייתה מביעה חרטה היה כנראה סולח לה.


בית המשפט סבר כי התנהגות הבת כלפיו מצדיקה את ביטול ההסכם בהתאם להוראות החוק והורה על החזרת הזכויות בנחלה לידי האב. כמו כן, קיבל השופט את תביעת האב לדמי שימוש ראויים בעבור החודשים בהם התגוררה בתו במשק מיום חתימת ההסכם.


משכך, חויבה הבת לשלם לאביה 2,000 ש"ח עבור דמי שימוש חודשיים, בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד של 40,000 ש"ח.


אם גם אתם מתכננים להעניק את הזכויות בנחלה לילדיכם, מומלץ לעגן ולהגן גם על זכויותיכם כדי שלא תמצאו עצמכם מחוץ לבית וללא אמצעים כלכליים. למקבלי מתנה, מן הראוי שינהגו בדרך ארץ ויכבדו את ההורה נותן המתנה, לא כל שכן בביתו שלו, שכן אחרת הם עלולים לאבד את הנחלה, ואף להיות מחויבים בתשלום דמי שימוש בגין מגוריהם בנחלה.
אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי מחייב ו/או חוות דעת ו/או המלצה לנקיטה בהליכים כאלה או אחרים או להימנעות מנקיטה בהליכים, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. יש להתייעץ עם עורך דין.

קבוצת סיון - מיתוג | מיתוג באינטרנט