פיננסי >

"חוק הדבש עלול לגרום לעלייה במחיר הפרות והירקות"

במשרד החקלאות מבטיחים כי חוק הדבש יגרום לירידה במחירי הדבש באמצעות עידוד תחרות בענף, אלא שמנכ"ל מועצת הדבש מאמין כי המחיר לא ירד, אלא יעלה. בנוסף עליה במחיר הַאֲבָקָה עלולה לגרום גם לעלייה של מחיר הפירות והירקות

"חוק הדבש (שעבר בקריאה ראשונה ב-20/5/2014) עלול לגרום לעלייה במחירי הפירות והירקות" אומר הרצל אבידור מנכ"ל מועצת הדבש, שהקימה מטה למאבק במשרד החקלאות ובחוק החדש שנועד להסדיר את רעיית הדבורים וייצור הדבש בישראל.


אבידור מתייחס לאחת ממטרות החוק על פי הצהרת משרד החקלאות- עידוד כניסת דבוראים חדשים לענף. לדבריו "הדרך היחידה להכניס עוד מגדלים היא לצמצם את כמות האתרים בהם עובדים מגדלים וותיקים, למעשה זו הפקעה של גורמי ייצור. זה יפגע בכושר של המגדלים הגדולים לתת שירותי האבקה, כתוצאה מכך מחיר השירות יעלה". אבידור מסביר כי מרבית הפירות, הירקות וגידולי המספוא זקוקים להאבקה, לכן עליית המחירים עלולה להתגלגל בסופו של דבר אל הצרכנים.מרבית הפירות, הירקות וגידולי המספוא זקוקים להאבקה באמצעות דבורים


בנוסף טוענת מועצת הדבש כי החוק החדש עלול לגרום לעלייה במחיר הדבש "הצוף הוא משאב מוגבל המאפשר לייצר כ-3000 טון דבש בשנה" מסביר אבידור "כניסת דבוראים חדשים לא תגדיל את נפח הייצור המשותף, אלא אותה כמות תתחלק בין יותר מגדלים, כתוצאה מכך כל מגדל ייצר פחות דבש, וכדי לפצות עצמו על ההפסד הכספי יעלו המחירים. בענף הרפת והלול עשו הפוך, צמצמו את כמות היחידות כדי להוריד מחירים, מהלך שהוכיח את עצמו, אז איזה הגיון יש בהגדלת כמות מגדלי הדבורים?!".


החוק החדש נועד להחליף את צו הדבש משנת 1977 ותקנות משנת 1968. עד היום, הרגולציה בענף נעשתה על ידי מועצת הדבש, חברה פרטית לתועלת הציבור, שחברים בה נציגי הממשלה, הדבוראים, המשווקים והתנועות המיישבות. על פי הצעת החוק החדשה, סמכויות ההסדרה בענף, לרבות הקצאת ההיתרים להצבת כוורות יועברו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר. לדברי משרד החקלאות המהלך נועד "למנוע את החשש לניגוד העניינים שבקיום רגולציה בענף על ידי גוף פרטי שאינו חלק מהמערכת השלטונית".

על כך אומר הרצל אבידור כי "מתוך היכרות עם משרד החקלאות הוא לא יכול לעשות רגולציה, בגלל אי יכול מקצועית. הרגולציה צריכה להיעשות על ידי גופים מקצועיים, כמו מועצת הדבש. אם החוק יעבור לא תהיה רגולציה".


ממשרד החקלאות נמסר כי "הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה בכנסת מאמצת מדיניות חדשה שתאפשר את השבחת ענף הדבש תוך הפחתת העומס הבירוקרטי ועידוד כניסת דבוראים חדשים לענף. החוק צפוי להגביר את התחרות ולהביא להפחתת המחירים לצרכן".

קבוצת סיון - מיתוג | מיתוג באינטרנט